top of page

Ons bedrijf is in 1994 opgericht. We begonnen met het telen van één hectare gerbera's in Meterik. In 1997 was het bedrijf echter al toe aan uitbreiding en werd er nog één hectare bijgebouwd.

Bedrijf

Binnen lijkt het altijd hartje zomer, aangezien de bloemen warme onstandigheden nodig hebben om te groeien.

 

Diana, de medewerkers en ik doen er alles aan om de kwaliteit van de gerbera's te behouden. Duurzaamheid speelt daarbij een grote rol.

Ron Hesen

 

Historie
Visie
Teelt / Verwerking

De bloemen worden op het optimale tijdstip geoogst.

Dankzij een goede interne logistiek, waarbij alle aandacht uitgaat naar het met zorg verwerken van de bloemen, worden de bloemen snel na het oogsten machinaal gesorteerd.

 

Hierna worden de bloemen veilingklaar gemaakt. Hierbij worden hoge normen gesteld.


Alleen de allerbeste kwaliteit verlaat het bedrijf als klasse 1.

MPS - ABC


Dit is het certificaat waarbij de milieuprestaties van telers gemeten wordt. Het werkt als een soort meetlat die aantoont in hoeverre de teler milieuvriendelijk is. Deze meetlat omvangt een schaal van 0 tot 100 punten. De score wordt berekend aan de hand van het gebruik van meststoffen, energie, gewasbeschermingsmiddelen en de wijze waarop omgegaan wordt met het afval. MPS - ABC is opgebouwd uit verschillende niveaus: MPS - A, MPS - B en MPS - C. MPS - A is de hoogst haalbare en daarmee milieuvriendelijkste score, welke Kwekerij Hesen behaald heeft.

Milieu

Alles in het bedrijf is er op gericht zorg te dragen voor een constante hoge kwaliteit en jaarrond verkrijgbaarheid van de bloemen.

 

We beschikken over een kas waar de groei goed geregeld kan worden omdat er gebruik gemaakt wordt over de modernste technieken, zoals assimilatieverlichting. Vorig jaar zijn deze vervangen voor verlichting van 9300 lux. Daardoor kunnen we onze hoge kwaliteit handhaven.


Voor de gewasbescherming worden er zo veel mogelijk biologische producten gebruikt. Dit houdt het gebruik van insecten in om de schadelijke insecten, oftewel ziekten en plagen tegen te gaan. Dit proces wordt dagelijks en nauwlettend in de gaten gehouden.

Kas
Medewerkers

Onze medewerkers zijn de kracht van het bedrijf. Hun plezier en passie is in de kwaliteit van de bloemen terug te zien. Het is daarom belangrijk dat er een gezonde en veilige werkomgeving aangeboden wordt, waarin er belang gehecht wordt aan het welzijn van de individuele medewerker. Het is niet voor niets dat onze medewerkers gemiddeld ruim 20 jaar werkervaring hebben bij Kwekerij Hesen.

Er is een registratiesysteem in gebruik, waarmee de gemaakte arbeidsuren geregistreerd worden. Het grote voordeel hiervan is dat er duidelijk in beeld kan worden gebracht welke medewerk(st)er op welk pad geoogst heeft. Daarmee hopen we een hogere kwaliteitsproductie te bereiken.

bottom of page